FAQ

Vi har her samlet de ofte adspurgte spørgsmål

SVAR Med en erhvervsaftale menes der enten:

– at det pågældende firma ønsker at betale for medarbejdernes træning.

– at medarbejderene selv betaler.

Der kan etableres erhvervsaftaler helt ned til 5 medarbejdere. Jo flere medarbejdere virksomheden har med, des større rabat opnås der pr. medarbejder. Skriv til os på info@myheart.dk.

SVAR: Kontakt hurtigst muligt MyHeart Fitness, enten på info@myheart.dk eller ved henvendelse i centeret i receptionens åbningstid, og bed om at få lavet en ny chip. Efter gældende takst for at tilkøbe sig en ny chip.

SVAR: Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 10 minutter før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr, efter gældende takst.

SVAR: Når vi har oprettet et medlemskab, sender vi en anmodning til PBS om at oprette en PBS aftale fremadrettet. Der kan ofte godt gå en måneds tid inden, at PBS aftalen bliver godkendt og aktiv, derfor afsender PBS girokort afsted, som betalingsmåde indtil PBS aftalen er aktiv. Her har man desuden også selv mulighed for at tilmelde den til PBS, så den kører som en automatisk overførsel fremadrettet. Dette kan man gøre ved at betale girokortet i banken, og bede dem tilmelde den til PBS fremover. Hvis man betaler girokortet via netbank, kan man også her vælge at tilmelde den til PBS fremover. Selvom vi tilmelder betalingen til PBS ved oprettelsen, er det kun en anmodning og det er ingen garanti for at PBS godkender aftalen. Derfor vil man modtage girokort indtil der forelægger en gyldig PBS aftale. Hvis man annullerer en eksisterende PBS aftale eller ændrer konto nummer uden at oprette en ny PBS aftale, vil man også her modtage et girokort.

SVAR: For at få adgang til yderdøren til centeret skal chippen/medlemskortet køres igennem chiplæseren, som der er placeret ved indgangene til centeret. 

SVAR: Ja, som medlem i MyHeart kan du træne i alle vores centre. Den eneste undtagelse er, hvis du har købt et forsalgsmedlemskab til et navngivet center. Hvis det er tilfældet, er du bundet til at træne i dette center de første 3 måneder af medlemskabet – herefter kan du frit træne i alle centre. Årsagen til dette er, at et forsalgsmedlemskab købes før det pågældende center åbner og derfor er det billigere at tegne end et almindeligt medlemskab til et af vores eksisterende centre.

SVAR: Hos MyHeart modtager vi følgende kreditkort: Dankort, Visa/Visa Electron, Mastercard, Maestro, China UnionPay, JBC, American Express.

SVAR: Din opsigelses varsel hedder løbende måned + én måned. Dette skyldes at vi skal have en mulighed for at framelde din betaling hos PBS, derfor stopper dit medlemskab først den næstkommende måned fra den dato du vælger at opsige dit medlemskab. Dit medlemskab kan ikke opsiges via mail eller via telefon, da det kræver en underskrift fra dig. Du bedes derfor henvende dig i MyHeart Fitness.

SVAR: Hvis du er mellem 10 og 17 år gammel, kan du ikke oprette dit medlemskab online, da det kræver at du har en myndig person på 18 år eller derover som anden betaler. Oprettelsen af medlemskabet skal derfor ske i centeret, hvor begge personer skal være til stede, og den myndige person kan tilføjes som anden betaler på medlemskabet. Fremover vil det månedlige kontigent plus evt. forbrug trækkes via PBS på den tilføjet anden betalers konto.

SVAR: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj eller i bare tæer. Af samme årsag er det heller ikke tilladt at træne nøgen.

SVAR: Ja heller end gerne. Du må deltage på alle de hold du har lyst til. Når du træner i MyHeart fitness skal du være ledsaget af et medlem over 18 år.

SVAR: Gerne, men du kan også sende en mail til os på info@myheart.dk. Både ved personligt fremmøde og på mail, modtager du en kvittering på det aftalte. Det mener vi er det bedste for alle parter.

SVAR: Du kan have en udeblivelse for et eller flere hold (se gældende takst HER) Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 2 timer før holdstart. Fremmøde til hold skal ske senest 10 minutter før holdstart i fremmøde computeren ved receptionen.

SVAR: Vi har ingen bindingsperiode på vores medlemskaber, DOG er der en opsigelsesperiode som er løbende måned plus én måned.

SVAR: Du skal pause/berosætte dit medlemskab ved rette henvendelse til vores email adresse info@myheart.dk. hvorefter en kvittering vil blive afsendt på email. Alle medlemskaber har en periode på løbende måned plus en måned, før pause/beroperioden kan træde i kraft. Pause/berosættelsen kan foretages i højst 6 måneder, mod betaling af det til enhver tid (se gældende takst HER). Mailen er gyldig for dokumentation for pause-/beroperioden, når MyHeart Fitness har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for pause-/beroperioden. Endvidere kan et medlemskab i MyHeart Fitness gebyrfrit sættes i bero mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i MyHeart Fitness i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for pause-/beroperioden og skal fremvises til MyHeart Fitness personalet. Kontante medlemskaber kan ikke pauses/berosættes. Pause-/beroperioden løber indtil slutdatoen, eller indtil det aktiveres igen. Du kan selvfølgelig træne i hele perioden op til Pausen/beroen.

SVAR: Du skal opsige dit medlemskab ved at henvende dig i receptionens åbningstid i vores center eller ved at skrive en mail til info@myheart.dk. Alle medlemskaber har en opsigelses periode på løbende måned plus én måned. Du kan selvfølgelig træne i hele perioden.

Medlemsbetingelser

Fitness & Health Club

Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab sidestilles med butikstyveri og anmeldes. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares et billede af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til MyHeart Fitness.

 Medlemskortet skal indlæses i kortlæseren for at få adgang til centret. Mister eller beskadiger man sin medlemskort, skal der laves et nyt mod betaling af gældende pris for medlemschip.

PBS- og Dibs-medlemskaber er løbende medlemskaber, der løber indtil de opsiges (jf. opsigelse af PBS- og Dibs-medlemskaber). Kontante medlemskaber(varighed af et døgn, en uge eller en måned) kan IKKE opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Klippekort udløber automatisk efter 6 måneder. Medlemskaber refunderes IKKE.

 Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved oprettelse af et PBS-/DIBS-medlemskab betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via PBS. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via PBS / Dibs opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt PBS / Dibs. Hvis MyHeart Fitness er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takst. MyHeart Fitness fastlægger det til enhver tid gældende kreditmaksimum.

Betales den løbende ydelse ved PBS- og Dibs-medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Udmeldelse kan ske ved personlig fremmøde i receptionens åbningstid. Det skyldige beløb kan ikke godskrives af MyHeart Fitness.

Et PBS- og Dibs-medlemskab i MyHeart Fitness  kan til enhver tid sættes på pause/ i bero, med tidligste start efter løbende måned plus én måned. Pause/berosættelsen kan foretages i højst 6 måneder, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Foretagelse af pause/bero skal ske i receptionen, hvor du modtager en kvittering via email. Denne er gyldig for dokumentation for pause-/beroperioden, når MyHeart Fitness har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for pause-/beroperioden. Endvidere kan et medlemskab i MyHeart Fitness gebyrfrit sættes på pause/ i bero mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i MyHeart Fitness i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for pause-/beroperioden og skal fremvises til personalet i MyHeart Fitness. Kontante medlemskaber kan ikke pauses/berosættes. Pause-/beroperioden løber indtil slutdatoen, men kan dog aktiveres inden.

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges/ændres med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse/ændring kan ske ved personlig henvendelse i MyHeart Fitness indenfor receptionens åbningstider eller ved at sende en mail på info@myheart.dk. Denne er gyldig dokumentation for opsigelse/ændring, når MyHeart Fitness modtaget denne. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken eller afmelde PBS-aftalen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring.

Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i MyHeart Fitness. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Dette skal gøres ved personligt fremmøde eller ved et underskrevet forældresamtykke udleveres til MyHeart Fitness. Unge fra 10 til 14 år skal altid være ifølge med voksen både på hold og ved træning i MyHeart Fitness.

Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos MyHeart Fitness. MyHeart Fitness tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

MyHeart Fitness anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i egen taske i MyHeart Fitness’s dertil indrettede opbevaringssystem. MyHeart Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Opførsel: Glæde er et centralt emne for os og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i MyHeart Fitness. Vi ved derfor, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at højne humøret og samtidig får alle til at føle sig velkommen. Personalets anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld.

Medlemschip: Medlemschippen er personlig og misbrug eller udlån af dette, medfører bortvisning. Chippen SKAL medbringes til træning. Det er medlemmernes garanti for, at der ikke lukkes uønskede gæster ind.

Behandling af maskiner og udstyrVores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før man slipper. Læg udstyret og vægte på plads efter brug, så er det også muligt for fru Jensen på 92 at komme til eksempelvis vores powercage, når hun skal køre dødløft. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug.

Musik og Mobiltelefon: Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el. lign. Mobilsamtaler skal begrænses. Der henvises til hyggekrogen eller receptionsområdet.

Beklædning: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj eller i bare tæer. Af samme årsag er det heller ikke tilladt at træne i bar overkrop eller nøgen (gælder ikke ejeren).

Familie, venner & børn: Der er kun adgang for klubmedlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet. Børn under 14 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene og skal være ledsaget af et voksent medlem. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

Doping: Doping accepteres IKKE. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Åbningstider: Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid.

MyHeart Fitness forholder sig retten til at kræve lægeerklæring på, at et medlem er dopingfrit i forhold til listen fra World Anti Doping Program. Lægeerklæringen er for egen regning. MyHeart Fitness accepterer IKKE doping. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse. 

MyHeart Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, chikane, hærværk eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Medbringer man børn i MyHeart Fitness, er dette på eget ansvar. Her henvises til §9, samt henledes til almen omtanke for medbragte børn og MyHeart Fitness’s andre brugere.  Der er indrettet et børnevenligt område til glade børn. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i børneområdet, mens mor og far træner. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 10 minutter før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. 

MyHeart Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus én måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. Der vil typisk være en prisstigning hvert år 1. januar, dette er for at følge med i de stadig stigende omkostninger vi har.

For køb af medlemskaber på internettet har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag medlemskabet er købt, medmindre du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.
For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig i dit lokale center.