Handelsbetingelser & vilkår for Muhl Move

Muhl Move
Blåbærvej 6
9560 Hadsund
CVR: 39391805

Handelsbetingelser for Forløb, Varer og Abonnementer

Betaling

Muhl Move modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

Muhl Move benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Muhl Moves’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering af digitale produkter

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på købstidspunktet. Ved køb af ydelser og varer må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Efter køb vil Brugeren modtage et brugernavn og et password via e-mail (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Muhl Move samt ændre sit password.

Registrering og brugeradgang

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på købstidspunktet. Ved køb af ydelser og varer må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Efter køb vil Brugeren modtage et brugernavn og et password via e-mail (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette Muhl Move samt ændre sit password.

Rettigheder

Alle rettigheder til forløb, kurser, events og digitale produkter tilhører Muhl Move.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, livehold, workshop og kurser.

Disclaimer

Anbefalingerne fra Muhl Move på forløb, kurser, events samt i digitale produkter, på livehold og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. Muhl Move kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

Workshops, kurser og events

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et af vores forløb, kurser, en workshop eller lign., skal du give os besked på camp@myheart.dk

Du har som udgangspunkt ingen ret til fortrydelse ved køb af en ydelse. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Hvis der opstår læmgerevarende skader eller sygdom som gør, at du af en “gyldig” årsag ikke kan deltage, kan du højest 2 gange få flyttet opstarten til næstkommende forløb, hvorefter din deltagelse udløber.

Er du længere end halvvejs igennem et forløb, kan du ikke udsætte opstart, men kan ved et mindre beløb købe adgang til næstkommende start.

Betingelser for betaling af forløb, uddannelser, workshops, rådgivning m.m

Din tilmelding til forløb, kurser, workshops m.m er gyldig, når du har betalt. Hvis du betaler i flere rater, er din tilmelding gældende, så snart du har betalt første rate.

Når du tilmelder dig forløb, kurser, uddannelser, workshops eller andet, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater.

Vilkår for abonnementsbaserede ydelser

Opsigelsesbetingelser:
Som udgangspunkt er der en opsigelsesperiode på løbende måned + en måned på samtlige abonnementsydelser.
Der er dog ingen opsigelseslængde ved op- og nedgradering mellem abonnementsydelser.

Opsigelsesbetingelser gælder dog ikke Fysisk Camp abonnement, hvor sidste betalingsmåned skal passe med forløbets længde.

Betaling og adgang:
Så længe du betaler, har du adgang til materialet.

Fortrydelsesret:
Ved køb af netbaserede service og ydelser hos os, får du adgang til materialet øjeblikkeligt, og der er derfor ingen fortrydelsesret. 
Køber du med opstart i fremtiden, har du 14 dages fortrydelsesret, eller frem til forløbet påbegyndes hvis det er mindre en 14 dage. 

Ændring i vilkår og priser:
Ved større ændringer i vilkår og priser, vil dette blive meldt ud pr mail. 

Aflysning eller ændringer i kurser, forløb, abonnementer m.m.

Forløb, kurser, workshops m.m  afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret senest 24 timer forud. I det tilfælde, at Muhl Move er nødt til at aflyse, har du muligheden for at blive flyttet over på næstkommende opstart eller vil få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Ønsker du at udsætte forløbet af gyldige årsager som længerevarende skader eller sygdom, kan du højest udsætte forløbet 2 gange. Derefter bortfalder gyldigheden af dit forløb.

Reklamation for tjenesteydelser

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos Muhl Move, skal du kontakte camp@myheart.dk

Som udgangspunkt har du ingen fortrydelsesret for køb eller reklamationsret for ydelser.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til camp@myheart.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Persondatapolitik for Muhl Move

Den nedenstående persondatapolitik har til formål at oplyse dig som registreret om Muhl Moves indsamling og behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige

Muhl Move ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Muhl Move

CVR-nummer: 39391805

Blåbærvej 6, 9560 Hadsund

Mail: camp@myheart.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler Muhl Move?

Muhl Move indsamler og behandler personlige oplysninger om dig med formål at administrere dine tilmeldinger og tilkøb af forskellige ydelser og varer hos Muhl Move, samt levere den bedste oplevelse for dig.
Disse personoplysninger er nødvendige for din oprettelse og administration af tilmeldinger og køb hos Muhl Move, og kræver derfor ikke et særskilt samtykke. Muhl Move indsamler ikke andre personoplysninger omkring dig uden et særskilt samtykke.

Muhl Move indsamler og behandler følgende kategorier af personlige oplysninger om dig uden særskilt samtykke, da de er nødvendige for tilmelding og tilkøb hos Muhl Move:

– Oplysninger du afgiver, når du tilmelder dig et Fysisk Camp, Online Camp forløb eller fysiske varer hos Muhl Move (fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, betalingsoplysninger)

– Oplysninger om din forbrugshistorik og information om tilkøb hos Muhl Move (tilmeldinger til Fysisk Canp og Online Camp -forløb, tilkøb af personlig træning, kostvejledning, coaching samt fysiske varer)

– Personlige oplysninger som du selv skriver i form af kommentarer og noter på hjemmesiden i din profil, de tilknyttede hjemmesider og sociale medier til Muhl Move, med henblik på sagsbehandling og korrespondance med Muhl Move personale.

– Oplysninger om din færden på Muhl Move’s hjemmesider og sociale medier

Muhl Move indsamler og behandler derudover også følgende personlige oplysninger, hvis du har givet et særskilt samtykke hertil:

– Dine oplysninger om, hvilke nyhedsmails du åbner fra Muhl Move

Hvad bruger Muhl Move dine personoplysninger til?

Vi bruger følgende af dine personoplysninger til at administrere dine tilmeldinger, og give dig den bedst mulige oplevelse hos os:

– Oplysninger om kundenavn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, så vi kan komme i kontakt med dig og sende dig dine varer, hvis du køber en fysisk varer eller hvis dette er med som tilkøb til en ydelse.

– Dit navn og e-mailadresse registreres i vores database, så vi kan sende dig nyhedsmail og kontakte dig omkring tilmeldinger

– Din færden på hjemmesiderne og sociale medier tilknyttede Muhl Move bruges til at målrette nyhedsmails, annoncer og til at videreudvikle disse.

– Oplysninger du giver i et kommentarfelt på hjemmesiderne eller sociale medier tilknyttede Muhl Move, bruges til korrespondance og sagsbehandling mellem dig og Muhl Move personale.

– Oplysninger om din forbrugshistorik og tilkøb hos os bruges til at målrette og optimere markedsføringen af Muhl Move produkter. 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

– Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen

– Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

Videregivelse af personoplysninger

Muhl Move videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet et særskilt samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

Muhl Move benytter sig af en række databehandlere, som opbevarer og behandler data på vegne af Muhl Move. Disse databehandlere er uberettigede til at bruge dine personlige oplysninger til egne mål. Databehandlerne er lokaliseret indenfor EU/EØS. Databehandlere udenfor dette område benyttes kun af Muhl Move, hvis de efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR) 

Opbevaring af dine oplysninger

Muhl Move opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Dine kontaktoplysninger slettes, hvis du afmelder vores nyhedsmail. 

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

– Markedsføring (Tilbagetrækning af samtykke)

– Tilmeldingsdata 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

– Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

– Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

– Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

– Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf] 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.