Handelsbetingelser og Persondatapolitik for MyHeart

Et medlemskab er personligt og må IKKE benyttes af andre end medlemmet selv eller overdrages til andre. Træning uden medlemskab betragtes som bedrageri og er en overtrædelse af straffelovens paragraf 298, stk. 1, nr. 4, som anmeldes.

For at kunne fastslå medlemmets identitet, skal der lægges et billede ind på medlemsprofilen, så det, sammen med de øvrige personoplysninger, fremgår tydeligt, hvem der er indehaver af medlemsskabet. 

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt ændres på medlemmets profil.

 

Medlemskortet ligger online på www.myheart.dk og dermed også på din mobil,  har du/I et familiemedlemskab skal alle have en profil med adgang dertil. Der skal  lægges et billede ind på medlemsprofilen, så det fremgår tydeligt hvem der indehaver af medlemsskabet. 

Medlemskaber er løbende medlemskaber, der opkræves månedligt via Nets Disse løber indtil de opsiges. Opsigelse af medlemskaber er med et varsel på løbende måned plus én måned.

Kontante medlemskaber(varighed af et døgn, en uge eller en måned) kan IKKE opsiges, men udløber automatisk efter den betalte periode. Klippekort udløber automatisk efter 6 måneder. Medlemskaber refunderes IKKE.

 Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales for den samlede pris for aftaleperiode. Ved oprettelse af løbende medlemskab via Nets, betales kontant for oprettelse og for perioden fra oprettelse til første betaling via Nets. Herefter bliver ydelsen trukket d. 1 i hver måned. Ved betaling via Nets opkræves et gebyr efter gældende takst. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt Nets. Hvis MyHeart er nødsaget til at fremsende indbetalingskort og/eller rukkerskrivelse, betales et gebyr efter gældende takst. MyHeart fastlægger det til enhver tid gældende kreditmaksimum.

Betales den løbende ydelse for medlemskabet ikke til den aftalte tid, udstedes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Det skyldige beløb kan ikke godskrives af MyHeart.

Et løbende medlemskab i MyHeart kan til enhver tid sættes på pause/ i bero, med tidligste start efter løbende måned plus én måned. Pause/berosættelsen kan foretages i højst 6 måneder, mod betaling af det til enhver tid gældende gebyr. Foretagelse af pause/bero skal ske via mail til info@myheart.dk Denne er gyldig for dokumentation for pause-/beroperioden, når MyHeart har kvitteret for modtagelsen. Der skal altid angives såvel start- som slutdato for pause-/beroperioden. Endvidere kan et medlemskab i MyHeart gebyrfrit sættes på pause/ i bero mod fremvisning af lægeerklæring, der dokumenterer at medlemmet ikke bør træne i MyHeart i en nærmere angivet periode. Lægeerklæringen skal altid angive en start og slutdato for pause-/beroperioden og skal fremvises til personalet i MyHeart Fitness. Kontante medlemskaber kan ikke pauses/berosættes. Pause-/beroperioden løber indtil slutdatoen, men kan dog aktiveres inden.

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges/ændres med et varsel på løbende måned plus én måned. Opsigelse/ændring skal ske via mail til info@myheart.dk. Denne er gyldig dokumentation for opsigelse/ændring, når MyHeart har modtaget samt kvitteret for denne. Medlemmet må ikke selv standse betalingen i banken eller afmelde betalingsaftalen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt/ændret, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse/ændring.

Er en person under 10 år kan der ikke tegnes medlemskab i MyHeart. Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en forældre eller værge tegner et medlemskab for personen for værgens regning. Unge fra 10 til og med 13 år skal altid være ifølge med voksen både på hold og ved træning i MyHeart.

Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos MyHeart. MyHeart tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem, som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

MyHeart anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i egen taske i MyHearts dertil indrettede opbevaringssystem. MyHeart bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

Opførsel: Glæde er et centralt emne for os og vores medlemmer. Det kan opnås ved, at alle får en god oplevelse, når de træner i MyHeart. Vi ved derfor, at en positiv omgangstone med respekt for hinanden, er med til at højne humøret og samtidig får alle til at føle sig velkommen. Personalets anvisning skal altid følges, da vi er her for medlemmernes skyld.

Medlemschip: Medlemskortet er personligt og misbrug eller udlån af dette, medfører bortvisning. Medlemskortet SKAL medbringes til træning. Det er medlemmernes garanti for, at der ikke lukkes uønskede gæster ind.

Behandling af maskiner og udstyrVores udstyr skal behandles med respekt og omtanke. Håndvægte og vægtstænger skal have gulvkontakt, før man slipper. Læg udstyret og vægte på plads efter brug, så er det også muligt for fru Jensen på 92 at komme til vores powercage, når hun skal køre dødløft. Ved træning i maskiner skal der gøres brug af håndklæde og maskinen skal rengøres efter brug.

Musik og Mobiltelefon: Hvis du vil høre anden musik end den, der spilles i centeret, skal du benytte høretelefoner. Du må ikke spille musik via højtaleren på din telefon el. lign. Mobilsamtaler skal begrænses. For samtaler i mobil henvises til hyggekrogen eller receptionsområdet.

Beklædning: Du skal være iført træningstøj og rene sko. Udendørs sko, arbejdstøj og cowboybukser er ikke tilladt. Af hygiejniske årsager er det ikke tilladt at træne i beskidt arbejdstøj eller i bare tæer. 

Familie, venner & børn: Der er kun adgang for klubmedlemmer i træningsarealer og omklædningsrum. Familie og venner, som ikke er medlem, er velkommen til at opholde sig i cafeområdet. Børn under 14 år må ikke træne eller opholde sig i træningsarealerne alene og skal være ledsaget af et voksent medlem. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

Doping: Doping accepteres IKKE. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse.

Åbningstider: Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal entreres inden lukketid.

MyHeart forholder sig retten til at kræve lægeerklæring på, at et medlem er dopingfrit i forhold til listen fra World Anti Doping Program. Lægeerklæringen er for egen regning. MyHeart accepterer IKKE doping. Såfremt du bliver testet positiv, vil du omgående blive bortvist. Nægter et medlem at lade sig teste uanset årsagen, bliver det betragtet som en positiv prøve. Salg af doping i centret medfører politianmeldelse. 

MyHeart Fitness kan til enhver tid uden angivelse af grund – afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke oprettelsesgebyr. I grove tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping, chikane, hærværk eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af nogen art.

Medbringer man børn i MyHeart Fitness, er dette på eget ansvar. Her henvises til §9, samt henledes til almen omtanke for medbragte børn og MyHearts andre brugere.  Der er indrettet et receptionsområde til børn. Børn må ikke færdes på egen hånd og SKAL opholde sig i receptionsområdet, mens mor og far træner. Babyer kan medbringes i lift/autostol, hvis de ikke er til gene.

Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal der meldes afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem ikke afmelder en holdreservation til tiden eller fremmøder til holdet, senest 10 minutter før holdstart, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. 

MyHeart Fitness kan ændre medlemsbetingelserne inkl. priser med et varsel på løbende måned plus én måned. Ændringer meddeles ved opslag i centeret. Der vil typisk være en prisstigning hvert år 1. januar, dette er for at følge med i de stadig stigende omkostninger der er ifm driften.

Når du køber et medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har købt medlemskabet, medmindre du imidlertid vælger at starte din træning op indenfor de 14 dage, så frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

D.v.s  at fortrydelsesretten bortfalder når du har tilmeldt dig hold eller taget medlemskabet i brug, eks.vis ved træning, omklædning og/eller bad.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til info@myheart.dk

Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb af produkter og andet i vores automater.

MyHeart ApS
Butikstorvet 27
9560 Hadsund
CVR: 35838376

Handelsbetingelser for Medlemskab, Ydelser, Forløb og Varer

Persondatapolitik 

BETALING

MyHeart ApS modtager online betalinger med; Visa/Dankort, Mastercard, Mobilepay Online.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene for dit kort, indtil Nets trækker eller afviser betalingen.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

MyHeart benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

MyHeart’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

LEVERING AF DIGITALE PRODUKTER

Du modtager straks efter dit køb en faktura på e-mail til den opgivne e-mailadresse.
MyHeart gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

Sammen med din Ordrekvittering via e-mail, modtager du en beskrivelse af, hvordan du kommer i gang, eller hvordan du kan downloade dine filer. 

Køber du en ydelse i form af forløb, vil du ligeledes modtage en mail med login informationer, hvori du kan tilgå det tilmeldte.

E-mailen sendes til den e-mailadresse, du har opgivet, da du købte produktet.

Ved køb af digitale varer, ydes der IKKE fortrydelsesret. Disse varer gælder produkter der downloades eller åbner for en adgang ved køb som E-bøger, Lyd-bøger/podcasts, online forløb og/eller kostplaner. 

Bemærk altså, at der ikke er nogen fortrydelsesret ved køb af online forløb og digitale produkter, hvor materialet og/eller adgangen leveres øjeblikket.

REGISTRERING OG BRUGERADGANG

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på købstidspunktet. Ved køb af ydelser og varer må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Efter køb vil Brugeren modtage et brugernavn og et password via e-mail (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre med mindre andet er anført på produktet.

Brugeren skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren omgående underrette MyHeart samt ændre sit password.

 

RETTIGHEDER

Alle rettigheder til forløb, kurser, events og digitale produkter tilhører MyHeart.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt eller ydelse, i den periode der betales for produktet eller ydelsen og/eller i den angivne varighed.

Dit digitale produkt er personligt, og det er ikke tilladt at sælge, videresende, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet, hverken privat eller kommercielt. Det gælder både for indholdet af vores online produkter, livehold, workshop og kurser.

DISCLAIMER

Anbefalingerne fra MyHeart på forløb, kurser, events samt i digitale produkter, på livehold og i personlig rådgivning er kun beregnet til information. De kan ikke erstatte lægefaglig rådgivning eller behandling. MyHeart kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte skader eller gener, som er opstået efter brug eller misbrug af dette indhold.

WORKSHOPS, FORLØB, KURSER & EVENTS:

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et af vores forløb, kurser, en workshop eller lign., skal du give os besked på info@myheart.dk

Du har som udgangspunkt ingen ret til fortrydelse ved køb af en ydelse. Du kan dog forære din plads til en anden end dig selv, idet beløbet er betalt.

Hvis der opstår længerevarende skader eller sygdom som gør, at du af en “gyldig” årsag ikke kan deltage, kan du højst 2 gange få flyttet opstarten til næstkommende forløb, hvorefter din gyldighed for deltagelse udløber. 

Er du længere end halvvejs igennem et forløb, kan du ikke udsætte opstart, men kan ved et mindre beløb købe adgang til næstkommende start. 

BETINGELSER FOR BETALING AF FORLØB, UDDANNELSER, WORKSHOPS, RÅDGIVNING MV.

Din tilmelding til forløb, kurser, workshops m.m er gyldig, når du har betalt. Hvis du betaler i flere rater, er din tilmelding gældende, så snart du har betalt første rate.

Når du tilmelder dig forløb, kurser, uddannelser, workshops eller andet, tilmelder du dig hele forløbet og er forpligtet til at betale alle rater.

AFLYSNING ELLER ÆNDRINGER I KURSER, FORLØB M.M.

Forløb, kurser, workshops m.m  afvikles på de oplyste tidspunkter. I tilfælde af ændringer vil du blive orienteret senest 24 timer forud. I det tilfælde, at MyHeart er nødt til at aflyse, har du muligheden for at blive flyttet over på næstkommende opstart eller vil få det fulde indbetalte beløb retur. Aflyses en enkelt dag, bliver dagen erstattet af en ny dato.

REKLAMATIONSRET FOR TJENESTEYDELSER

Hvis du er utilfreds med tjenesteydelser købt hos MyHeart, skal du kontakte info@myheart.dk

Som udgangspunkt har du ingen fortrydelsesret for køb eller reklamationsret for ydelser.

FORTRYDELSESRET

Når du køber et medlemskab online, har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag du har købt medlemskabet, medmindre du imidlertid vælger at starte din træning op indenfor de 14 dage, så frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

D.v.s  at fortrydelsesretten bortfalder når du har tilmeldt dig hold eller taget medlemskabet i brug, eks.vis ved træning, omklædning og/eller bad.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du sende en mail til info@myheart.dk

Der er ikke fortrydelses- eller bytteret på køb af produkter og andet i vores automater.

KLAGEADGANG

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@myheart.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00
e-mail: kfst@kfst.dk

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Forbrugerklagenaevnet/Klag-til-Forbrugerklagenaevnet

Persondatapolitik for MyHeart ApS 

Den nedenstående persondatapolitik har til formål at oplyse dig som registreret om MyHearts indsamling og behandling af dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige

MyHeart ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

MyHeart

CVR-nummer: 35838376

Butikstorvet 27, 9560 Hadsund

Mail: info@myheart.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler MyHeart?

MyHeart indsamler og behandler personlige oplysninger om dig med formål at administrere dine tilmeldinger og tilkøb af forskellige ydelser og varer hos MyHeart, samt levere den bedste oplevelse for dig.
Disse personoplysninger er nødvendige for din oprettelse og administration af tilmeldinger og køb hos MyHeart, og kræver derfor ikke et særskilt samtykke. MyHeart indsamler ikke andre personoplysninger omkring dig uden et særskilt samtykke.

MyHeart indsamler og behandler følgende kategorier af personlige oplysninger om dig uden særskilt samtykke, da de er nødvendige for tilmelding og tilkøb hos MyHeart:

– Oplysninger du afgiver, når du tilmelder dig et Fysisk BootCamp, Online Camp forløb eller fysiske varer hos MyHeart (fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, betalingsoplysninger)

– Oplysninger om din forbrugshistorik og information om tilkøb hos MyHeart (tilmeldinger til Fysisk BootCamp og Online Camp -forløb, tilkøb af personlig træning, kostvejledning, coaching samt fysiske varer)

– Personlige oplysninger som du selv skriver i form af kommentarer og noter på hjemmesiden i din profil, de tilknyttede hjemmesider og sociale medier til MyHeart, med henblik på sagsbehandling og korrespondance med MyHeart personale.

– Oplysninger om din færden på MyHeart’s hjemmesider og sociale medier

MyHeart indsamler og behandler derudover også følgende personlige oplysninger, hvis du har givet et særskilt samtykke hertil:

– Dine oplysninger om, hvilke nyhedsmails du åbner fra MyHeart

Hvad bruger MyHeart dine personoplysninger til?

Vi bruger følgende af dine personoplysninger til at administrere dine tilmeldinger, og give dig den bedst mulige oplevelse hos os:

– Oplysninger om kundenavn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, så vi kan komme i kontakt med dig og sende dig dine varer, hvis du køber en fysisk varer eller hvis dette er med som tilkøb til en ydelse.

– Dit navn og e-mailadresse registreres i vores database, så vi kan sende dig nyhedsmail og kontakte dig omkring tilmeldinger

– Din færden på hjemmesiderne og sociale medier tilknyttede MyHeart bruges til at målrette nyhedsmails, annoncer og til at videreudvikle disse.

– Oplysninger du giver i et kommentarfelt på hjemmesiderne eller sociale medier tilknyttede MyHeart, bruges til korrespondance og sagsbehandling mellem dig og MyHearts personale.

– Oplysninger om din forbrugshistorik og tilkøb hos os bruges til at målrette og optimere markedsføringen af MyHearts produkter. 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

– Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen

– Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

Videregivelse af personoplysninger

MyHeart videregiver dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet et særskilt samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

MyHeart benytter sig af en række databehandlere, som opbevarer og behandler data på vegne af MyHeart. Disse databehandlere er uberettigede til at bruge dine personlige oplysninger til egne mål. Databehandlerne er lokaliseret indenfor EU/EØS. Databehandlere udenfor dette område benyttes kun af MyHeart, hvis de efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR) 

Opbevaring af dine oplysninger

MyHeart opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Dine kontaktoplysninger slettes, hvis du afmelder vores nyhedsmail. 

De oplysninger som virksomheden skal opbevare efter bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

– Markedsføring (Tilbagetrækning af samtykke)

– Tilmeldingsdata 

Dine rettigheder

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

– Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

– Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

– Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

– Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside [https://www.datatilsynet.dk/media/6565/registreredes-rettigheder.pdf] 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

VÆLG DIN PRIMÆRE CLUB

HVOR SKAL FORLØBET FOREGÅ?