Persondatapolitik for MyHeart ApS

Den nedenstående persondatapolitik har til formål at oplyse dig som registreret om MyHearts indsamling og behandling af dine personoplysninger.

MyHeart ApS er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

MyHeart

CVR-nummer: 35838376

Butikstorvet 27,  9560 Hadsund

Mail: camp@myheart.dk

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

MyHeart ApS indsamler og behandler personlige oplysninger om dig med formål at administrere dine tilmeldinger og tilkøb af forskellige ydelser og varer hos MyHeart, samt levere den bedste oplevelse for dig.

Disse personoplysninger er nødvendige for din oprettelse og administration af tilmeldinger og køb hos MyHeart, og kræver derfor ikke et særskilt samtykke. MyHeart indsamler ikke andre personoplysninger omkring dig uden et særskilt samtykke.

– Oplysninger du afgiver, når du tilmelder dig et Fysisk Camp, Online Camp forløb eller fysiske varer hos MyHeart (fulde navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, betalingsoplysninger)

– Oplysninger om din forbrugshistorik og information om tilkøb hos MyHeart (tilmeldinger til Fysisk Camp og Online Camp -forløb, tilkøb af personlig træning, kostvejledning, coaching samt fysiske varer)

– Personlige oplysninger som du selv skriver i form af kommentarer og noter på hjemmesiden i din profil, de tilknyttede hjemmesider og sociale medier til MyHeart, med henblik på sagsbehandling og korrespondance med MyHeart personale.

– Oplysninger om din færden på MyHeart’s hjemmesider og sociale medier

Vi bruger følgende af dine personoplysninger til at administrere dine tilmeldinger, og give dig den bedst mulige oplevelse hos os:

– Oplysninger om kundenavn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse, så vi kan komme i kontakt med dig og sende dig dine varer, hvis du køber en fysisk varer eller hvis dette er med som tilkøb til en ydelse.

– Dit navn og e-mailadresse registreres i vores database, så vi kan sende dig nyhedsmail og kontakte dig omkring tilmeldinger

– Din færden på hjemmesiderne og sociale medier tilknyttede MyHeart bruges til at målrette nyhedsmails, annoncer og til at videreudvikle disse.

– Oplysninger du giver i et kommentarfelt på hjemmesiderne eller sociale medier tilknyttede MyHeart, bruges til korrespondance og sagsbehandling mellem dig og MyHearts personale.

– Oplysninger om din forbrugshistorik og tilkøb hos os bruges til at målrette og optimere markedsføringen af MyHearts produkter

Når virksomheden behandler personoplysninger om dig, vil det typisk ske efter følgende behandlingsgrundlag:

– Behandlingen sker på baggrund af et samtykke fra personen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a eller art. 9, stk. 2, litra a,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan forfølge en berettiget interesse, som vejer tungere end personens rettigheder og personlige interesserer efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f,

– Behandlingen er nødvendig for, at virksomheden kan opfylde en aftale med personen

– Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse

MyHeart videregiver dine oplysninger til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, du har givet et særskilt samtykke til det, eller hvis vi er forpligtet til det efter gældende lovgivning.

MyHeart benytter sig af en række databehandlere, som opbevarer og behandler data på vegne af MyHeart. Disse databehandlere er uberettigede til at bruge dine personlige oplysninger til egne mål. Databehandlerne er lokaliseret indenfor EU/EØS. Databehandlere udenfor dette område benyttes kun af MyHeart, hvis de efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR)

MyHeart opbevarer din personoplysninger, så længe det er nødvendigt for virksomheden at kunne behandle dine oplysninger, eller det følger af gældende lovgivning. Dine kontaktoplysninger slettes, hvis du afmelder vores nyhedsmail.

Når virksomheden behandler dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

– Ret at trække dit samtykke tilbage:

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte virksomheden pr. e-mail eller brev til virksomhedens adresse. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det ikke betydning for lovligheden af de behandlinger, som virksomheden allerede har foretaget på baggrund af dit samtykke.

– Ret til at få indsigt i dine oplysninger:

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger virksomheden behandler om dig, og hvordan dine oplysninger behandles.

– Ret til at få berigtiget dine oplysninger:

Du har ret til at få dine oplysninger rettet, hvis virksomheden har urigtige oplysninger om dig.

– Ret til at få slettet dine oplysninger:

I visse tilfælde kan du have ret til, at virksomheden sletter dine oplysninger inden det tidspunkt, hvor oplysningerne almindeligvis ville blive slettet.

– Ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger

I visse tilfælde kan du have ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må virksomheden fremover kun behandle oplysningerne, bortset fra opbevaring, med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

– Ret at gøre indsigelse mod behandlingen

I visse tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod virksomhedens behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til få flyttet dine personoplysninger fra virksomheden til en anden dataansvarlig eller at få dem udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte virksomheden enten skriftligt eller telefonisk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på datatilsynets hjemmeside:

https://www.datatilsynet.dk/

Du har mulighed for at klage over virksomhedens behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på tlf. 33193200 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

VÆLG DIN PRIMÆRE CLUB

HVOR SKAL FORLØBET FOREGÅ?